Novinky

Finanční a ekonomické informace 8/2016

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první pod názvem „Bilance německých celníků za rok 2015 a reorganizace tamní celní správy“shrnuje výsledky německé celní správy za loňský rok. Vedle publikovaných statistických výsledků a komentářů k nim se text věnuje též novým oblastem působení německé celní správy v souvislosti s tím, že k jejím kompetencím přibyly v posledních dvou letech úkoly při výběru daní a dohledu nad dodržováním vyplácení minimální mzdy. S přihlédnutím k těmto změnám Spolkové ministerstvo financí přistoupilo též k částečné reorganizaci celních úřadů, a vznikl tak nový úřad Generálního celního ředitelství.

Druhý článek se jmenuje „Nesnáze italského bankovního sektoru“a věnuje se komentářům k aktuálním problémům italských bank, a to zejména s ohledem na 360 mld. eur problematických půjček a novou směrnici European Bank Recovery and Resolution Directive, která jako jeden z pilířů bankovní unie od 1. 1. 2016 zásadním způsobem limituje možnosti národních vlád přímo finančně podpořit banky.

Nejčtenější