Novinky

Finanční a ekonomické informace 10/2016

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první z nich pod názvem „Evropská pohraniční a pobřežní stráž“ přináší shrnutí komentářů k předpokládané činnosti nově vzniklé agentury, která zahájila svou činnost na počátku října v reakci na problémy spojené se současnou migrační krizí. V úvodu se text věnuje vymezení působnosti nové instituce a jejímu vztahu k agentuře Frontex, jak vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady, a následně je věnována pozornost rozsahu pravomocí, personálnímu zabezpečení, omezením působnosti a dalším otázkám, jež jsou předmětem kritiky v odborném tisku.

Druhý článek „Globalizace, nerovnost a Transatlantické obchodní a investiční partnerství“ reaguje na nedávná kritická prohlášení k TTIP ze strany politických představitelů členských zemí EU i obou kandidátů na funkci prezidenta USA. Text se snaží na základě komentářů v odborném tisku objasnit, co představuje hlavní překážky pro úspěšné dokončení jednání a jaké jsou vyhlídky do budoucna, přičemž pozornost je věnována zejména aktuálnímu politickému kontextu a veřejnému mínění. Článek si též všímá analogických problémů s dalšími vícestrannými obchodními dohodami, např. Trans-Pacific Partnership nebo Comprehensive Economic and Trade Agreement.

Nejčtenější