Novinky

Finanční a ekonomické informace 10/2015

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Odborná knihovna
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Finanční a ekonomické informace

V rubrice Podrobně k tématům tentokrát najdete přehledový článek Osud „emerging markets“ jako analytické kategorie. Věnuje se odborné debatě nad užíváním termínu „rozvíjející se ekonomiky“ či „rozvíjející se trhy“ navzdory neexistenci jejich jednotné definice. Upozorňuje rovněž na rozdíly mezi jednotlivými rozvíjejícími se trhy, které mohou v současné situaci přispět k jasnějšímu pohledu na měnící se světovou ekonomiku.

Druhý přehledový článek, který rubrika přináší, nese název Ekonomické aspekty tzv. imigrační krize v Evropské unii. Text shrnuje různorodé komentáře k ekonomickým dopadům uprchlické krize. Věnuje se předpokládanému vlivu krize na nezaměstnanost, demografický vývoj evropských států, výši reálných mezd, rozpočty a HDP dotčených zemí.

Doporučované

Nejčtenější