Novinky

Střet zájmů

odbor 57 - Bezpečnost a krizové řízení
odbor 57 - Bezpečnost a krizové řízení

Vydáno

  • Informační systém
  • Registr čestných prohlášení
  • REGOZ
Aktualizováno 5. 9. 2017
  • Aktualizace obsahu v souvislosti s novelou zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí bylo do dne 31. srpna 2017 evidenčním orgánem, který vedl registr aplikace REGOZ čestných prohlášení pro veřejné funkcionáře v rámci resortu MF. V souvislosti s novelou zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů se dnem 1. září 2017 zřizuje Centrální registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Od 1. září je Ministerstvo spravedlnosti příslušné též k vyřizování všech žádostí o nahlížení na oznámení veřejného funkcionáře.

Ministerstvo spravedlnosti - Centrální registr oznámení:

 

Nejčtenější