Novinky

Počet přijatých informací na protikorupční linku, e-mailovou adresu a písemná podání poukazující na korupci za období od 1.1. - 18.12. 2006

oddělení 5602 - Realizace interního auditu
oddělení 5602 - Realizace interního auditu

Vydáno

  • Protikorupční linka
  • Boj proti korupci
  • Protikorupční opatření
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva
  • Oznámeni

Zdroj: Odbor interního auditu a inspekce MF, aktualizováno ke dni 18. prosince 2006 v souladu s usnesením vlády č.1199/2006

1 ) Došlé informace na PL a e-mailovou adresu
Anonymní 19
Podepsané 25
Celkový počet informací 44
Kategorie přijaté informace 1)
celní řízení 2
celní správa 2
cenová kontrola 1
daně 13
dotace 1
hospodaření měst a obcí 4
korupce ČKA 1
korupce v celní správě 0
korupce na finančních ředitelstvích 1
korupce na finančních úřadech 4
korupce na Ministerstvu financí 0
korupce v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 1
korupce ostatní 5
ostatní 10
prostředky EU 0
státní majetek 3
výběrové řízení 3
z toho
předáno orgánům činným v trestním řízení 3
Vypořádání
potvrzena 0
částečně potvrzena 0
nepotvrzena 11
v šetření 12
nepřísluší MF 13
dotazy 8
Způsob poskytnutí informace
e-mail 23
telefon 21
2) Písemná podání
Anonymní 5
Podepsané 1
Celkový počet informací 6
Kategorie přijaté informace 1)
korupce na finančních úřadech 4
korupce na Ministerstvu financí 2
z toho
předáno orgánům činným v trestním řízení 1
Vypořádání
potvrzena 0
částečně potvrzena 0
nepotvrzena 5
v šetření 1
nepřísluší MF 0

1) kategorie nelze sčítat, neboť přijatá informace může být zařazena do několika kategorií.

Nejčtenější