Novinky

Protikorupční linka MF

Protikorupční telefonní linka Ministerstva financí, na kterou mohou občané oznamovat případy korupce v resortu MF. Kromě telefonní linky je zřízena také protikorupční e-mailová adresa.

ilustrace

Ministerstvo financí dne 12. července 2004 zprovoznilo protikorupční telefonní linku, na kterou mohou občané oznamovat případy korupce v resortu MF. Linka je zřízena pro příjem informací o případech podezření z korupce na ministerstvu a v jeho resortních organizacích (finanční správa, celní správa, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní tiskárna cenin, Finanční analytický úřad, Státní pokladna Centrum sdílených služeb, Kancelář finančního arbitra). Linka byla zřízena jako konkrétní protikorupční opatření k naplňování vládní politiky boje s korupcí.

Dovolujeme si Vás upozornit, že hovory na protikorupční lince Ministerstva financí jsou nahrávány z důvodu zachování sdělených informací v nezměněné podobě po celou dobu jejich uskutečňování. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webu Ministerstva financí v části Služby veřejnosti pod záložkou Informace o zpracování osobních údajů

Číslo telefonní protikorupční linky je +420 257 043 800.

Telefonní linka je v provozu v pracovní době. Poté se podání nahrávají na záznamník. Kromě telefonní linky je zřízena také protikorupční e-mailová adresa: korupce@mfcr.cz a schránka pro podávání listinných oznámení, umístěná ve vstupní hale ministerstva, přístupná veřejnosti.

Výsledky činnosti:

Vydáno

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailové adresy Ministerstva financí za rok 2012

Zdroj: Odbor 56- Interní audit a inspekce MF, aktualizováno ke dni 28. února 2013 v souladu s usnesením vlády č. 329 ze dne 23. března 2009

  • Tabulka č. 1 - Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
  • Tabulka č. 2 - Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření
  • Tabulka č. 3 - Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení 
  •