Novinky

Resortní koncepce politiky rovnosti žen a mužů do roku 2020

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

  • Rovné příležitosti
  • Personalistika MF

Doporučované

Nejčtenější