Novinky

Resortní koncepce politiky rovnosti žen a mužů do roku 2020

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

  • Rovné příležitosti
  • Personalistika MF

Genderová politika MF do roku 2020

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější