Novinky

Úkolová část Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Rovné příležitosti
  • Ministerstvo financí

Doporučované

Nejčtenější