Novinky

Číselník mimořádných událostí

odbor 22 - Financování územních rozpočtů
odbor 22 - Financování územních rozpočtů

Vydáno

 • Číselník mimořádných událostí
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Územní samosprávný celek
 • Veřejné rozpočty
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 13. 7. 2022 9:00
 • Upřesnění textu ve 3. odrážce a aktualizace přílohy

 • Číselník pro sledování příjmů, přijatých půjčených peněžních prostředků a výdajů územních rozpočtů souvisejících s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu s potencionálně významným dopadem na veřejné rozpočty.
 • Čísla, názvy a platnost mimořádných událostí (MU) jsou vyhlašovány a zveřejňovány na základě bodu 14 přílohy č. 6  k vyhlášce č. 5/2014 Sb.
 • Platnost mimořádné události stanoví okamžik, od kterého budou kraje, obce a dobrovolné svazky obcí tuto mimořádnou událost u příjmů, přijatých půjčených peněžních prostředků a výdajů v rámci ekonomických informačních systémů sledovat a vykazovat v částech X.a a X.b finančního výkazu FIN 2-12 M. Již uskutečněné příjmy, přijaté půjčené peněžní prostředky a výdaje před platností mimořádné události na internetových stránkách Ministerstva financí v daném kalendářním roce nebudou zpětně sledovány a vykazovány pod touto mimořádnou událostí.
   
čj.: MF-18699/2022/1202-1
vytvořil: Tomáš Sluka
tel.: 257 042 421
E-mail: tomas.sluka@mfcr.cz 

 

Číslo MU Název MU Platnost
Od Do
01 Pomoc Ukrajině 01.07.2022  

 

 

Doporučované

Nejčtenější