Novinky

Veřejné zakázky

Informace k veřejným zakázkám vyhlašovaným Ministerstvem financí, Společnému nákupu a závazným technickým standardům vybraných komodit.

ilustrace

Základní informace

Uveřejňovací povinnost Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek.

Společný nákup

Informace Ministerstva financí k projektu Společného nákupu a závazným technickým standardům komodit.