Novinky

Služební cesty AO 2019-2021

odbor 52 - Auditní orgán
odbor 52 - Auditní orgán

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu
  • Zahraniční sektor
  • Spolufinancování prostředků EU
  • Veřejný sektor

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000170

Cílem projektu je zajištění spolufinancování nákladů na služební cesty zaměstnanců Auditního orgánu v letech 2019 – 2021, eventuálně zvýšených vybavovacích nákladů národních expertů vyslaných do zahraničí ve stejném období. Projekt je realizován z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Logo - OP - Technická pomoc

Nejčtenější