Novinky

Informace o projektu "Financování osobních nákladů AO 2017 – 2019"

odbor 52 - Auditní orgán
odbor 52 - Auditní orgán

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Spolufinancování prostředků EU
  • Hospodaření resortu
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000089

Projekt řeší personální zajištění AO kvalifikovanými zaměstnanci, kteří vykonávají činnost v rámci implementační struktury SF, FS a ESIF. Jedná se o úhradu finančních prostředků souvisejících s osobními náklady pracovníků AO v období 2017 – 2019. Výsledkem bude schopnost AO zajistit všechny postupy a procesy spojené s povinnostmi auditních orgánů členských zemí EU pro programová období 2007 – 2013 (Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) a především 2014 – 2020 (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013).

Projekt je realizován z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Doporučované

Nejčtenější