Novinky

Informace o projektu Aplikační podpora Auditního orgánu (IS APAO)

odbor 52 - Auditní orgán
odbor 52 - Auditní orgán

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Spolufinancování prostředků EU

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

název projektu: IS APAO
registrační číslo projektu: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000162

Cílem projektu je zajištění vytvoření, rozvoje, provozu a správy Informačního systému Aplikační podpora Auditního orgánu (IS APAO) sloužícího pro podporu auditních činností souvisejících s ESIF v programovém období 2014-2020 a následujícím.

Projekt je realizován z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Logo - OP - Technická pomoc

Doporučované

Nejčtenější