Novinky

Externí služby AO II.

odbor 52 - Auditní orgán
odbor 52 - Auditní orgán

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Spolufinancování prostředků EU

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000241

Cílem projektu je zajištění nejnutnějších externích služeb pro zajištění činnosti a nezávislosti Auditního orgánu a zajištění všech postupů a procesů spojených s povinnostmi auditních orgánů členských zemí EU pro programové období 2014 – 2020 (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013).

Projekt je realizován z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti. 

Logo - Operační program Technická pomoc

Doporučované

Nejčtenější