Novinky

Informace o projektu "Externí auditní služby a služby pro podporu auditních činností"

odbor 52 - Auditní orgán
odbor 52 - Auditní orgán

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Spolufinancování prostředků EU

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000090

Pro řádné zajištění aktivit v souladu s čl. 123 odst. 4, čl. 127 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 a ve vazbě na čl. 152 a 153 nařízení č.1303/2013 v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. c) a čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, rámcem platných a účinných právních a metodických předpisů EU a ČR a aktuálními požadavky Evropské komise potřebuje AO v některých případech využívat specializovaných externích auditních, překladatelských/tlumočnických služeb a služeb soudních znalců.

Projekt je realizován z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Doporučované

Nejčtenější