Novinky

O ministerstvu

Přehled o struktuře Ministerstva financí, aktivitách úřadu a osobnosti ministra financí.

ilustrace

Veřejné diskuze

Konzultace a diskuze Ministerstva financí s odbornou veřejností.

Informace o struktuře, historii a fungování Ministerstva financí včetně přímo řízených organizací.
Segmenty Ministerstva financí pracující pro veřejnost. Přímá komunikace s veřejností. Řešení požadavků veřejnosti.
Přehled informačních systémů využívaných Ministerstvem financí.
Přehled o hospodaření resortu Ministrerstva financí. Rozpočty, účty, veřejné zakázky, majetkové účasti.
Přehled odborných titulů, vzdělávacích materiálů a seminářů. Materiály pro oborové vzdělávání.
Významné průzkumy z oboru činnosti Ministerstva financí.
Konzultace a diskuze Ministerstva financí s odbornou veřejností.
Informace o protikorupčních opatřeních Ministerstva financí.