CZ EN

oddělení 3705 - Ekonomické modelování

Provádí koncepční a metodické práce v oblasti ekonometrických, statistických a matematických modelů pro účely makroekonomických a fiskálních analýz, prognóz a dlouhodobých projekcí.

a)    provádí koncepční a metodické práce v oblasti ekonometrických, statistických a matematických modelů pro účely makroekonomických a fiskálních analýz, prognóz a dlouhodobých projekcí,
b)    vytváří a aplikuje modelový aparát pro simulace dopadů hospodářských politik, střednědobé a dlouhodobé analýzy a predikce makroekonomického a fiskálního vývoje,
c)    zpracovává modelové podklady pro analýzy, střednědobé predikce a dlouhodobé projekce,
d)    vytváří modelové scénáře pro Makroekonomickou predikci ČR a Fiskální výhled ČR využitím ekonometrických a statistickým metod,
e)    zpracovává simulace ke strategickým hospodářsko-politickým dokumentům ČR (Konvergenční program apod.), 
f)    provádí alternativní propočty rovnovážných ukazatelů ekonomiky pro účely citlivostní analýzy nastavení fiskální politiky ČR,
g)    je hlavním vědecko-výzkumným útvarem odboru,
h)    provádí technickou podporu a konzultace v oblasti výzkumu v rámci agendy odboru,
i)    účastní se za ministerstvo jednání pracovní skupiny „Output Gap Working Group (OGWG - oblast potenciálního produktu a produkční mezery)“ a pracovní skupiny „Working Group on Ageing Populations and Sustainability“ (AWG - oblast technického zpracování projekcí) v rámci Výboru pro hospodářskou politiku EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář