CZ EN

sekce 10 - Hospodářské strategie a politiky

Vykonává působnost ministerstva v oblastech hospodářských strategií a politik zaměřených zejména na oblasti politiky fiskální, daňové a cenové.

Vykonává působnost ministerstva v oblastech hospodářských strategií a politik zaměřených zejména na oblasti politiky fiskální, daňové a cenové. Zpracovává strategie a koordinuje problematiku v oblastech společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti (ESG), Zelené dohody pro Evropu a Taxonomie. V rámci své působnosti se podílí z pozice nadřízeného útvaru na všech činnostech sekci podřízených útvarů.

odbor 26 - Sektorové politiky

řízen zástupcem: Ing. Lukáš Teklý
telefon: (+420) 25704 4869
email: Lukas.Tekly@mfcr.cz

odbor 37 - Hospodářská politika

řízen zástupcem: Ing. Jindřich Marval, Ph.D. 
telefon: (+420) 25704 2973
email: Jindrich.Marval@mfcr.cz 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář