CZ EN

oddělení 3702 - Makroekonomické analýzy

Provádí koncepční a metodické práce v oblasti souhrnné analýzy a krátkodobé predikce hlavních makroekonomických agregátů reálné ekonomiky.

a)    provádí koncepční a metodické práce v oblasti souhrnné analýzy a krátkodobé predikce hlavních makroekonomických agregátů reálné ekonomiky,
b)    zpracovává souhrnné analýzy a krátkodobé predikce hlavních makroekonomických agregátů reálné ekonomiky a vývoje měnové politiky, zpracovává pravidelné aktuální informace k hlavním ukazatelům ekonomického vývoje,
c)    vyjadřuje se k základním opatřením a záměrům vlády v oblasti makroekonomiky, analyzuje a vyhodnocuje jejich ekonomické dopady,
d)    je za ministerstvo hlavním zpracovatelem, garantem a koordinátorem práce na Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou,
e)    podílí se na tvorbě Konvergenčního programu ČR, Makroekonomické predikce ČR a Fiskálního výhledu ČR,  
f)    zpracovává makroekonomický rámec pro návrh státního rozpočtu, hodnotí makroekonomický vývoj pro státní závěrečný účet a pololetní plnění státního rozpočtu,
g)    zpracovává makroekonomické části dalších strategických hospodářsko-politických dokumentů ČR,
h)    vytváří, rozvíjí a aplikuje statistické a ekonometrické nástroje k analýzám a predikcím hlavních makroekonomických veličin,
i)    zastupuje ministerstvo v redakční radě Statistické ročenky ČR ČSÚ,
j)    udržuje, aktualizuje a doplňuje datovou základnu makroekonomických časových řad pro potřeby analýz, modelování a predikcí,
k)    účastní se za ministerstvo expertní skupiny "Ekonomické prognózování" Evropské komise, která slouží ke koordinaci tvorby makroekonomických predikcí mezi členskými státy EU a předávání zkušeností. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.