CZ EN

odbor 18 - Nepřímé a majetkové daně

Odbor zkoumá problematiku v oblasti nepřímých a majetkových daní, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému.

Odbor zkoumá problematiku v oblasti nepřímých a majetkových daní, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Zodpovídá za zpracování pozic ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti nepřímých a majetkových daní vypracovaných orgány EU. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci daňové politiky státu v oblasti dalšího vývoje nepřímých a majetkových daní. Pro změny daňové politiky v oblasti nepřímých a majetkových daní zodpovídá za zpracování věcných řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti nepřímých a majetkových daní s právem EU.

oddělení 1801 - Daň z přidané hodnoty

řízeno zástupcem: Ing. Martina Matějková
telefon: (+420) 25704 2404
email: Martina.Matejkova@mfcr.cz

oddělení 1802 - Spotřební daně

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Ing. Miloš Rezl
telefon: (+420) 25704 4247
email: Milos.Rezl@mfcr.cz

oddělení 1803 - Majetkové daně

vedoucí oddělení: Mgr. et Mgr. Štěpán Mairovský
telefon: (+420) 25704 3471
email: Stepan.Mairovsky@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář