CZ EN

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2015

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet pro rok 2015
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí - 2015
v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem   4 483 118 122
Výdaje celkem   17 288 182 978
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)   25 620 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti   547 817 498
v tom: pojistné na důchodové pojištění 486 948 887
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 60 868 611
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem   3 909 680 624
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 273 900 010
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 87 600 614
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 548 180 000
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány   9 040 750 967
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu   2 332 898 376
Daňová správa zajišťovaná celními orgány   4 365 481 002
v tom: sociální dávky 487 759 000
  výdaje na činnost celní správy 3 877 722 002
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových   1 514 801 920
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra   34 250 713
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci   8 828 251 329
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)   3 001 602 771
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb   87 736 720
Platy zaměstnanců v pracovním poměru   5 368 305 177
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru   1 739 103 167
Platy státních úředníků   1 602 417 225
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů   59 708 376
Zahraniční rozvojová spolupráce   0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.   135 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem   322 242 846
v tom: ze státního rozpočtu 48 342 836
  podíl rozpočtu Evropské unie 273 900 010
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem   94 318 605
v tom: ze státního rozpočtu 6 717 991
  podíl prostředků finančních mechanismů 87 600 614
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem   2 827 359 791

1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.