CZ EN

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2013

Ukazatele kapitoly 312 MF schválený rozpočet pro rok 2013
v tisících Kč
Ukazatele kapitoly 312 MF schválený rozpočet pro rok 2013
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 3 344 452
Výdaje celkem 15 795 925
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 2) 363 500
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 513 302
v tom: pojistné na důchodové pojištění 458 361
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 54 941
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2 467 650
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP 313 922
příjmy z prostředků finančních mechanismů 74 221
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2 079 507
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 7 416 100
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 437 228
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 4 430 298
v tom: sociální dávky 754 553
výdaje na činnost celní správy 3 675 745
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 496 334
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 15 965
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7 821 874
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 659 775
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 77 640
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 048 980
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 1 655 461
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 59 520
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 323
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem 369 329
v tom: ze státního rozpočtu 55 407
podíl rozpočtu Evropské unie 313 922
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 80 858
v tom: ze státního rozpočtu 6 637
podíl z prostředků finančních mechanismů 74 221
Výdaje na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 393 042

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.