CZ EN

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2012

Ukazatele kapitoly 312 MF schválený rozpočet pro rok 2012
v tisících Kč
Ukazatele kapitoly 312 MF schválený rozpočet pro rok 2012
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 4 370 649
Výdaje celkem 15 074 204
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 2) 1 497 194
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 522 779
v tom: pojistné na důchodové pojištění 464 692
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 58 087
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2 350 676
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP 134 450
příjmy z prostředků finančních mechanismů 92 263
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2 123 963
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 7 138 999
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 066 631
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 4 314 672
v tom: sociální dávky 674 948
výdaje na činnost celní správy 3 639 724
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 535 902
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 18 000
Průřezové ukazatele  
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7 534 615
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 561 706
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 74 768
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 757 482
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 1 659 616
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 59 520
Zahraniční rozvojová spolupráce 4 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 371
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem 158 184
v tom: ze státního rozpočtu 23 734
podíl rozpočtu Evropské unie 134 450
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 100 079
v tom: ze státního rozpočtu 7 816
podíl z prostředků finančních mechanismů 92 263
Výdaje na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 380 876

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podrobnější údaje jsou k dispozici v aplikaci Monitor.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.