CZ EN

Vzdělávací akce, konference, stáže AO 2019-2021

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000173

Cílem projektu je financování vzdělávacích aktivit Auditního orgánu (AO) v letech 2019 - 2021, které budou rozšiřovat, průběžně aktualizovat a prohlubovat znalosti a kvalifikaci zaměstnanců AO v oblastech souvisejících s agendou AO a dalšími požadavky Evropské komise. Projekt je realizován z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Logo - OP - Technická pomoc

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář