CZ EN

Provoz Auditního orgánu V.

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000283

Cílem projektu je zajištění provozní činnosti Auditního orgánu (AO) po technicko-materiální stránce v období 01/2022 – 03/2023. Výsledkem bude schopnost AO zajistit všechny postupy a procesy spojené s povinnostmi auditních orgánů členských zemí EU pro programové období 2014 – 2020 (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013).

Projekt je realizován z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář