CZ EN

Provoz Auditního orgánu III.

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000107

Cílem projektu je zajištění činnosti Auditního orgánu (AO) po technicko-materiální stránce v období 1/2018 – 3/2020. Výsledkem bude schopnost AO zajistit všechny postupy a procesy spojené s povinnostmi auditních orgánů členských zemí EU pro programové období 2014 – 2020 (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013).

Projekt je realizován z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář