CZ EN

Informace o projektu "Vzdělávací akce, konference, stáže AO 2016-2018"

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000030

Cílem projektu je financování vzdělávacích aktivit AO v období 1/2016 - 12/2018, jež budou rozšiřovat a průběžně aktualizovat znalosti a kvalifikaci zaměstnanců AO v oblastech souvisejících s agendou AO a dalšími požadavky EK. Výsledkem bude schopnost AO zajistit všechny postupy a procesy spojené s povinnostmi auditních orgánů členských zemí EU pro programová období 2007 – 2013 (Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) a 2014 – 2020 (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013).

Projekt je realizován z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.