CZ EN

Financování osobních nákladů AO 2020 - 2022

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000214

Cílem projektu je plnit nařízení č. 1303/2013 a usnesení vlády ČR č. 448 ze dne 12. června 2013 (včetně souvisejících předpisů) prostřednictvím zajištění potřebného množství administrativní kapacity. Projekt řeší personální zajištění AO kvalifikovanými zaměstnanci, kteří vykonávají činnost v rámci implementační struktury SF, FS a ESIF. Dále je také cílem projektu zajistit činnosti AO spojené s přípravou nového programového období. Jedná se o úhradu finančních prostředků souvisejících s osobními náklady pracovníků AO v období 2020 – 2022. Výsledkem bude schopnost AO zajistit všechny postupy a procesy spojené s povinnostmi auditních orgánů členských zemí EU.

Projekt je realizován z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Logo - Operační program Technická pomoc

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář