CZ EN

Finanční a ekonomické informace 8/2023

Na přelom května a června letošního roku připadlo kulaté, 70. výročí měnové reformy v Československu, která ožebračila celé vrstvy obyvatel nepohodlné tehdejšímu režimu. Reformy, která znamenala odpoutání našeho státu od Mezinárodního měnového fondu a v dané době i od Brettonwoodského systému a tím prohloubila naší mezinárodní izolaci. Reformy, jejíž zjevné zlodějství poprvé a na dlouhou dobu naposled vyhnalo do ulic protestující a stávkující občany, proti nimž musel komunistický režim nevybíravě zasahovat. Přehledový článek „Měnová reforma v roce 1953: nevyhnutelný krok, nebo stranická zvůle?“ se snaží hledat a pochopit kořeny měnové reformy v poválečném Československu, nabízí zevrubný popis průběhu reformy a také se věnuje jejím následkům pro občany a taktéž reakci tehdejší vládnoucí vrstvy.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář