CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-29325/2023/74

Dotaz:

Veřejná správa, tedy Státní pozemkový úřad, ale i města, obce a občané a z druhé strany zemědělské subjekty se potýkají s určováním ceny obvyklé pachtu zemědělských pozemků.

Kdy, zájmem všech subjektů je snižování administrativy a tedy najít všeobecně akceptovatelný způsob výpočtu pachtu a jeho  předvídatelnosti.  Za tímto účelem Sdružení místních samospráv ČR a Svaz měst obcí ČR vydaly návod na procentuální výpočet výše pachtu z úřední ceny zemědělských pozemků (vzor smluv včetně odůvodnění je zveřejněn na stránkách MV). -  Obdobně určuje výši pachtu  i SPÚ atd.

Kdy však ceny uvedené ve vyhlášce dle § 17 zákona č. 338/1992 Sb. jsou de-facto roky neměnné a tím tedy se extrémním způsobem zvyšuje administrativa a nejistota všem vyplývající z toho, že nelze používat toto jednoduché kritérium ceny, aniž by smlouvy nebyly neustále průběžně revidovány – viz. aktuální expertiza na toto téma ÚZEI a záměr SPÚ měnit 13.000! smluv každých několik let (jenž se patrně výrazně ještě navýší po nově převáděných 95.000 pozemků od ÚZSVM), nehledě na města, obce atd.

Proto Vás dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací:

  1. Kdo na základě kterých kritérií stanoví ceny dle § 17 zákona č. 338/1992 Sb. – žádám o poskytnutí podkladů či expertiz
  2. Za jakým účelem jsou stanovány ceny dle § 17 zákona č. 338/1992 Sb.
  3. Zda existuje nějaká úvaha, expertiza nebo jiný pohled proč se o tolik zvyšuje rozdíl mezi tržními cenami a cenami určovanými vyhláškou dle § 17 zákona č. 338/1992 Sb. – popř. žádám o poskytnutí 
  4. Kolik pracovníků je vyčleněno popř. jaký fond pracovní doby na určování cen dle § 17 zákona č. 338/1992 Sb.
  5. Zda je Vám známa expertiza Ústavu zemědělské informatiky a informací „Analýza a predikce možného vývoje cen zemědělských pozemků a pachtovného pro období 2023-27“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.