CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-27136/2023/74

Dotaz:

Ve smyslu ustanovení § 4 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), Vás tímto zdvořile žádáme o poskytnutí: 

Všech Zpráv o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za období let 2019 - 2022, resp. dokumenty vytvořené za týmž účelem, za jakým byla zpracována a uveřejněna Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018, jejímž zpracovatelem byla Česká republika – Ministerstvo financí, Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka, dostupná např. zde: Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář