CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-25968/2023/74

Dotaz:

  • počet tuzemských a zahraničních provozovatelů internetových hazardních her, proti kterým bylo od účinnosti zákona č. 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů („zákon o hazardních hrách“) zahájeno řízení na základě porušení § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách; prosím také o poskytnutí informace, v kolika případech byla na základě spáchaného přestupku (a) uložena pokuta, (b) uložen zákaz činnosti, či (c) byla internetová stránka či platební účet zapsány do seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami; 
  • počet rozhodnutí (pravomocných i nepravomocných), kterými byla uložena pokuta za provozování internetové hazardní hry, ke které nebylo uděleno povolení dle 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách, a to jednotlivě za roky 2018 až 2023; prosím také o uvedení konkrétní výše pokuty uložené v každém jednotlivém případě a dále o informaci, zda byl proti příslušnému rozhodnutí podán opravný prostředek a jaký (pro vyloučení pochybností uvádím, že nepožaduji identifikační informace příslušných provozovatelů hazardních her vůči kterým je/bylo řízení vedeno);
  • celková výše uložených pokut za porušení § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách, a to jednotlivě za roky 2018 až 2023; a dále 
    • o výše pokut, který byla v jednotlivých letech 2018 až 2023 uhrazena dobrovolně 
    • výše pokut, která byla v jednotlivých letech 2018 až 2023 vymožena v rámci exekučního řízení; 
  • výše daně z hazardních her vyměřené provozovatelům hazardní hry v souvislosti s provozováním internetové hazardní hry, ke které nebylo uděleno povolení dle § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách, a to jednotlivě za roky 2018 až 2023; a dále o jaká část takto vyměřené daně byla v jednotlivých letech 2018 až 2023 uhrazena dobrovolně, a jaká část takto vyměřené daně byla vymožena v rámci exekučního řízení. 

Veškeré výše požadované informace prosím uveďte zvlášť pro české a zahraniční provozovatele hazardní hry.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář