CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-24969/2023/74

Dotaz:

S dovolením Vás oslovuji se žádostí o poskytnutí informace k nastavené správní praxi finančních úřadů ve vztahu k žádostem exekutorských úřadů o poskytování součinnosti.

Zejména mě zajímají vnitřní směrnice Ministerstva financí a finančních úřadů pro zpracování těchto žádostí došlé ze strany exekutorů.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář