CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-23503/2023/74

Dotaz:

žádám tímto Ministerstvo financí ČR o poskytnutí následujících informací: 

 1. údaje poskytnuté do státní pokladny formou ročních výkazů "PAP - část X" za období 2. čtvrtletí roku 2023, a to pro každou organizaci, která výkaz odevzdala, v následujícím členění: 
  1. identifikace reportující organizace (IČO, název), 
  2. číslo aktiva/pasiva)
  3. partner (ičo, název),
  4. identifikátory zakázky (profil, vestnik, atp.),
  5. účetní údaje (počáteční stav, konečný stav, má dáti, dal),
  6. rok.

Poznámka: Žadateli byly podobě poskytnuty informace, které odpovídají specifikaci uvedené v žádosti. Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytnutých informací Ministerstvo financí v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář