CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-20543/2023/74

Dotaz:

Společnost RUMPOLD s.r.o. se společně se společností AQUATEST a.s. zúčastnila výběrového řízení – veřejné zakázky „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací skládky Nelahozeves a.s. Kaučuk společnosti UNIPETROL a.s.“ zadavatele: Česká republika, Ministerstvo financí. Dne 25.8.2016 uzavřely společnost RUMPOLD s.r.o. a AQUATEST a.s., jakožto zhotovitelé s Ministerstvem financí ČR jakožto objednatelem smlouvu o dílo č. 06730-2016-4502-S-0032/94-01-033-S00563 a dále pak dodatek ke smlouvě č. 06730-2020-4502-D-0032/94-01-033-S00563-01 ze dne 07.05.2020 a dodatek č. 6730-2021-4502-D-0032/94-01-033-S00563-02 ze dne 21.06.2021. Za účelem realizace tohoto díla byl v průběhu plnění této zakázky zpracován realizační projekt, k němuž bylo uzavřeno několik dodatků. 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádáme o poskytnutí následujících informací a dokumentů: 

  1. realizačního projektu včetně dokumentů dokládajících jeho schválení Ministerstvem financí, 
  2. všech dodatků k realizačnímu projektu včetně dokumentů dokládajících jeho schválení Ministerstvem financí. 

Odpověď:

Žadateli byly v elektronické podobě poskytnuty informace, které odpovídají specifikaci uvedené v žádosti. Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytnutých informací Ministerstvo financí v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář