CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-20633/2023/74

Dotaz:

Jaké zahraniční cesty (kam) podnikl ministr/ministryně od května 2023 do současné doby? 
Kolik tyto zahraniční cesty stály? (Prosím o konkretizovaný seznam skutečných náklad)
Prosím o stručné shrnutí, co na těchto cestách ministr dojednal?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář