CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-20258/2023/74

Dotaz:

Název projektu: ZŠ Určice – přístavba vstupního objektu a šaten 
Registrační číslo žádosti: VPS-232-1-2023-00009

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Vás žádáme o sdělení informací k bodovému hodnocení výše uvedené projektové žádosti a informace k nastavení interních kritérií, podle kterých byly předložené žádosti objektivně hodnoceny. Projektová žádost byla podána v rámci dotační výzvy VPS-232-1-2023 „Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“ a byla vyhodnocena jako nepodpořený projekt.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář