CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-20088/2023/74

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

  1. zda ministr financí (popř. vedoucí organizační části ministerstva, má-li pověření k rozhodování o výsluhovém příspěvku podle ustanovení § 2 odst. 5 písm. b) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) započítává při rozhodování o žádostech příslušníků Celní správy České republiky o výsluhový příspěvek do jejich doby rozhodné pro výsluhové nároky podle ustanovení § 165 zákona o služebním poměru i dobu, kdy žadatel či žadatelka sloužili ve služebním poměru vojáka z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  2. Je-li Ministerstvo vnitra (či některý z jeho útvarů) metodickým či poradním orgánem pro rozhodování o výsluhových nárocích služebními funkcionáři Ministerstva financí, sdělte prosím, zda služební funkcionáři Ministerstva financí využívají výkladové stanovisko Odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra ze dne 28. 6. 2018 k výsluhovým nárokům náležejícím pozůstalým po úmrtí příslušníka.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář