CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF- 22111/2023/74

Dotaz:

Žádám o zaslání odkazu na stažení, nebo přímo o dokument ,,smlouva o Covidové pomoci‘‘ s Mezinárodním měnovým fondem.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář