CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF- 21622/2023/74

Dotaz:

Dne 29. 6. 2023 byl pan ministr financí Ing. Zbyněk Stanjura hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu (přepis), ve kterém hovořil mimo jiné o návrhu zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. K tomuto tématu výslovně uvedl: 
"Tak já mám k dispozici informaci, dá se ověřit, že podle evropského práva na ty přeměny musí být minimálně 2/3 akcionářů, to znamená, ten návrh tady doputoval do Poslanecké sněmovny." 
Tímto vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („Inf. zákon“), prosím o poskytnutí následujících informací: 
1. připravilo Ministerstvo financí ČR analýzu (srovnání) evropského práva k výše uvedenému tématu? 
Pokud ano: kdy a jaké oddělení takovou analýzu připravilo? 
2. nechalo si Ministerstvo finacní ČR připravit nějakou (jakoukoliv) externí analýzu (srovnání) evropského práva k výše uvedenému tématu? Pokud ano: kým, kdy a jaké finanční prostředky MF ČR na tuto analýzu vynaložilo? 
3. pokud je odpověď v bodě 1 kladná, žádám o poskytnutí takové analýzy (analýz) 
4. pokud je odpověď v bodě 2 kladná, žádám o poskytnutí takové analýzy (analýz) 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář