CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF- 21439/2023/74

Dotaz:

Kolik financí bylo investováno od počátku války na Ukrajině (tedy cca od jara loňského roku 2022) na pomoc Ukrajině či občanům, kterým byl v naší republice poskytnut dočasný azyl? 
Prosím o vyčíslení každé rozpočtové položky zvlášť (např. zvlášť za zbraně, léky a jinou materiální pomoc, ubytování, dávky v hmotné nouzi atp, stravu, dopravu, kolik bylo zasláno přímo Ukrajině a kolik bylo pročerpáno na našem území aj.) 
Dále žádám o informaci kolik bylo na pomoc Ukrajině vyčleněno peněz z rozpočtu pro letošní rok 2023, přidejte též informaci o tom, kolik již bylo vyčerpano). 
Dále žádám o informaci kolik peněz bylo poskytnuto v letech 2020-2022 na čerpání rodičovského příspěvku, uvést každé roky zvlášť, a kolik peněz je vyčleněno pro letošní rok 2023.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář