CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF- 19056/2023/74

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:
1.    Seznam veřejných zakázek na informační technologie (IT) vyvinuté „na míru“ pro potřeby zadavatele od roku 2012 formou odkazu (adresa URL) na uzavřené iniciační smlouvy na veřejné zakázky včetně navazujících veřejných zakázek (rozvoj, podpora, servisní služby aj.).
2.    Seznam veřejných zakázek na informační technologie (IT) od roku 2012, u kterých zadavatel disponuje licenčním oprávněním k zasahování do počítačového programu jako autorského díla, potažmo zdrojového kódu a navazující veřejnou zakázku (rozvoj IT plnění, podpora IT plnění, změna IT plnění, servisní služby aj.) zadával v otevřeném řízení. Předmětnou informaci žádám poskytnout formou odkazu (adresa URL) na původní zadávací řízení (pořízení IT plnění) a navazující veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení.
3.    Seznam veřejných zakázek na informační technologie (IT) od roku 2012, u kterých zadavatel získal licenční oprávnění k zasahování do počítačového programu jako autorského díla nebo získal zdrojový kód až následně – v rámci navazující veřejné zakázky/dodatku ke smlouvě. Předmětnou informaci žádám poskytnout formou odkazu (adresa URL) na zadávací řízení, ve kterém došlo k (následnému) poptání licenčního oprávnění či zdrojového kódu.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.