CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF- 19310/2023/74

Dotaz:

Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí ČR o poskytnutí následujících informací:
1.    Jaká spolupráce v gesci Ministerstva financí ČR probíhala či stále probíhá od roku 2012 do současnosti v rámci formátu spolupráce Číny a zemí střední a východní Evropy (tzv. “16+1”) mezi čínskou a českou stranou?
2.    Seznam akcí v rámci formátu spolupráce Číny a zemí střední a východní Evropy od roku 2012 do roku 2022, specificky název akce, jméno a funkci osoby (popř. osob), která se akce zúčastnila jako zástupce MF ČR.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář