CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-19545/2023/74

Dotaz:

Dovoluji se na Vás obrátit ve vztahu k poskytnuté dotaci v roce 2020 z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálního školství v působnosti obcí (dále jen „Dotace“).

Na základě Výzvy VPS -228-2-2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základy regionálního školství, se pod registračním číslem žádosti VPS-228-2-2020-00315, přihlásila i obec Rajhradice, IČ: 00488291, s názvem projektu Obec Rajhradice – Výstavba objektu nové základní školy 1. stupně v obci Rajhradice.

Obci Rajhradice byla na základě projektu Obec Rajhradice – Výstavba objektu nové základní školy 1. stupně v obci Rajhradice přidělena dotace ve výši 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).

Z výše uvedených důvodů si Vás Žadatel dovoluje ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o zpřístupnění následujících informací:

  • Zaslání rozhodnutí o přidělení dotace – včetně podmínek způsobu čerpání dotace, tedy na co a za jakých podmínek byla obec Rajhradice oprávněna čerpat a využít poskytnutou dotaci, a jaká byla její spoluúčast.
  • Zaslání veškeré dokumentace k žádosti obce Rajhradice o dotaci.
  • Zaslání veškeré dokumentace k rozhodnutí o přidělení dotace.

Odpověď:

Žadateli byly v elektronické podobě poskytnuty informace, které odpovídají specifikaci uvedené v žádosti. Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytnutých informací Ministerstvo financí v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář