CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-19629/2023/74

Dotaz:

Jako povinný subjekt dle informačního zákona Vás zdvořile prosím o přímé poskytnutí informací, a to - poskytnutí informací k daňovému balíčku.

Odpověď:

Žadateli byly v listinné podobě zaslány tyto dokumenty: návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, důvodová zpráva k tomuto návrhu a závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). Vzhledem k tomu, že žadateli byly informace poskytnuty v jiné než elektronické podobě, Ministerstvo financí v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář