CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-17440/2023/74

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v návaznosti na zveřejněné výsledky Programu 29823 – Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení si Vás dovoluji požádat o sdělení informace, jakými konkrétními body byl hodnocen náš projekt v rámci jednotlivých hodnotících kritérií zveřejněných ve výzvě VPS - 232 - 1 - 2023.

Z tabulky č. 2 „Projekty nekryté prostředky SR“ zveřejněné na stránce lze zjistit pouze celkový počet dosažených bodů. Nelze však zjistit konkrétní bodové hodnocení v rámci jednotlivých kritérií.

Domnívám se, že námi předložená žádost byla plně v souladu s hlavním cílem programu specifikovaným výzvou. Projekt řešil odstranění nevyhovujícího technického stavu budovy (jedná se o nejvýše postavené hodnotící kritérium stanovené v pravidlech výzvy) a byl maximálně připraven k realizaci (uzavřená smlouva o dílo).

Pakliže bude program vyhlášen i v následujícím roce, rád bych věděl, která hodnotící kritéria nebyla dostatečně naplněna a jak tedy žádost o podporu připravit, aby byla úspěšná.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.