CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-17991/2023/74

Dotaz:

Informace, zda došlo, v souladu s ust. § 22 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ze strany Ministerstva financí ke schválení převodu pozemku parc. č. 1513/1, o výměře 932 m2, dříve zapsaného na LV č. 2101 (nyní 1958) pro katastrální území Husovice, obec Brno, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, jež byl převeden do vlastnictví Statutárního města Brna na základě směnné smlouvy uzavřené dne 8. února 2019 mezi Ředitelstvím silnic ČR a Statutárním městem Brnem.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.