CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-1696/2023/74

Dotaz:

„…dovoluji si Vás oslovit s žádostí o poskytnutí informací v oblasti finančních rizik pro potřeby vypracování mé diplomové práce:

  1. Využíváte některé z finančních nástrojů a technik, které jsou uvedené v tabulce níže, ve Vaší organizaci?
    (Pozn.: Tabulku naleznete v souboru Info-106-99-MF-1696-2023-74)
  2. Je ve Vaší organizaci upravena oblast řízení finančních rizik (vnitřní předpis, metodika, apod.)? Pokud ano, bylo by možné daný materiál elektronicky poskytnout?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář