CZ EN

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-22003/2023/74

Dotaz:

Dovoluji si tímto požádat Ministerstvo financí, jakožto povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“) o poskytnutí níže uvedených informací. 

S odkazem na § 4a Zákona tímto žádám o poskytnutí oficiálních stanovisek, která Ministerstvo financí od roku 2018 vypracovalo k otázce uplatňování DPH při dodání léčivých přípravků za symbolickou cenu.

Navazující dotaz:

Dovoluji si tímto požádat Ministerstvo financí, jakožto povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), o poskytnutí níže uvedených informací.

V návaznosti na poskytnutí informace podle Zákona č. j.: MF-22003/2023/74-4 a s odkazem na § 4a Zákona tímto žádám o poskytnutí původního dotazu, na nějž bylo odpovězeno dopisem ze dne 31. května 2019 č.j. MF-13536/2019/1801-2.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář