CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-23825/2022/48

Dotaz:

„Při čtení konsolidovaného znění Národního plánu obnovy jsem se dozvěděla, že měla být vytvořena auditní strategie pro výkon auditní činnosti. V plánu se uvádí, že by strategie měla popisovat například výběr vzorku, jeho velikost, či využívané auditní postupy. Tuto strategii, stejně tak jako detailní výsledky a záznamy z již proběhlých auditů, se mi však nepodařilo nikde dohledat. Ráda bych tedy uplatnila své právo na informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a požádala Vás o auditní strategii zmiňovanou v Národním plánu obnovy, a o detailní popis výsledků a postupů pro všechny již proběhlé audity.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář